Информация
Височина 8см
Дължина 80см
Дълбочина 16см
Тегло 11кг
Капацитет на резервоара
Максимално време на работа 6,5ч
Максимално топлоотдаване 4,4kW
Дължина на пламъка 60cm
Регулация на пламъка да
Срок на доставка 4 седмици
Чертеж