Информация
Височина 10.3см
Дължина 80см
Дълбочина 8см
Тегло 8кг
Капацитет на резервоара
Максимално време на работа
Максимално топлоотдаване 4kW
Дължина на пламъка 56cm
Регулация на пламъка да
Срок на доставка 4 седмици
Чертеж