Информация
Височина 8см
Дължина 60см
Дълбочина 16см
Тегло 9,2кг
Капацитет на резервоара 3,5л
Максимално време на работа 7,5ч
Максимално топлоотдаване 3,3kW
Дължина на пламъка 45cm
Регулация на пламъка да
Срок на доставка 4 седмици
Чертеж