Информация
Височина 8см
Дължина 45см
Дълбочина 16см
Тегло 5,7кг
Капацитет на резервоара 2,5л
Максимално време на работа 7,5ч
Максимално топлоотдаване 2,4kW
Дължина на пламъка 26cm
Регулация на пламъка да
Срок на доставка 4 седмици
Чертеж