Информация
Височина 6.5см
Дължина 32см
Дълбочина 15.5см
Тегло 3кг
Капацитет на резервоара 1,5л
Максимално време на работа
Максимално топлоотдаване 2,2kW
Дължина на пламъка 24cm
Регулация на пламъка да
Срок на доставка 4 седмици
Чертеж