Информация
Височина 6.5см
Дължина 28.5см
Дълбочина 10.5см
Тегло 2.5кг
Капацитет на резервоара
Максимално време на работа
Максимално топлоотдаване 1.8kW
Дължина на пламъка 18cm
Регулация на пламъка да
Срок на доставка 4 седмици
Чертеж