Информация
Височина 10.3см
Дължина 30см
Дълбочина 30см
Тегло 3.5кг
Капацитет на резервоара
Максимално време на работа
Максимално топлоотдаване 3.2kW
Регулация на пламъка да
Срок на доставка 4 седмици
Чертеж