Информация
Височина 10.3см
Дължина 22см
Дълбочина 22см
Тегло 2.5кг
Капацитет на резервоара 2.5л
Максимално време на работа
Максимално топлоотдаване 2.2kW
Регулация на пламъка да
Срок на доставка 4 седмици
Чертеж