Информация
Височина 9.3см
Дължина 15см
Дълбочина 15см
Тегло 2кг
Капацитет на резервоара
Максимално време на работа
Максимално топлоотдаване 1.15kW
Регулация на пламъка да
Срок на доставка 4 седмици
Чертеж