Информация
Височина 10.3см
Дължина 120см
Дълбочина 8см
Тегло 10кг
Капацитет на резервоара
Максимално време на работа
Максимално топлоотдаване 7kW
Дължина на пламъка 96cm
Регулация на пламъка да
Срок на доставка 4 седмици
Чертеж