Информация
Височина 10.3см
Дължина 100см
Дълбочина 8см
Тегло 10кг
Капацитет на резервоара
Максимално време на работа
Максимално топлоотдаване 5kW
Дължина на пламъка 76cm
Регулация на пламъка да
Срок на доставка 4 седмици
Чертеж