Информация
Височина 60см
Дължина 90см
Дълбочина 13см
Тегло 19кг
Капацитет на резервоара
Максимално време на работа
Максимално топлоотдаване 3kW
Дължина на пламъка 42cm
Регулация на пламъка да
Предпазно стъкло да
Срок на доставка 4 седмици
Чертеж