Условия за ползване

Достъпвайки уеб-сайта friafire.eu, собственост на ФРИГ ЕООД, Вие се съгласявате с условията и правилата за ползването му, изложени по-долу.

Авторски права

ФРИГ ЕООД е изключителен собственик на идейната визия и концепцията на настоящия уеб-сайт.

Съдържание на сайта

Съдържанието на сайта friafire.eu е защитено от авторско право и сродните му права. Тази защита касае всички текстове, изображения, видео и звукови файлове, печатни и всякакъв друг тип материали, които са достъпни на страниците. Копирането, разпространението или съхраняването на каквато и да е част или на цялото съдържание на уебсайта, без предварителното писмено съгласие на ФРИГ ЕООД, е абсолютно забранено, освен в случаите, когато тези действия не противоречат на настоящите Условия за ползване.

Препратки и линкове

Уебсайтът friafire.eu може да съдържа препратки и линкове към външни сайтове и информационни източници, които са поддържани, създадени и управлявани от трети страни. В тези случаи ФРИГ ЕООД не носи отговорност за недостоверността или коректността на информацията, публикувана на техните страници.

Неправомерно използване

Когато ползвате уебсайта friafire.eu, собственост на ФРИГ ЕООД, Вие се съгласявате да не използвате по неправомерен начин информацията като копирате, подменяте или разпространявате публикуваната информация с цел да увредите търговските или други права на ФРИГ ЕООД, нито да променяте предоставената информация с цел лична или нечия друга изгода. Цялата продуктова информация, снимки, чертежи, спецификации и др. са обект на търговското и авторско право. Тяхното свободно ползване трябва да бъде разрешено само с изрично писмено съгласие от страна на ФРИГ ЕООД. Всяко неправомерно ползване ще бъде считано за незаконно и ще бъде преследвано по установения от българското законодателство съдебен ред.

ФРИГ ЕООД си запазва правото да променя настоящите Условия за ползване, когато намери за необходимо, без предварително уведомление. За да бъдете информирани за евентуални промени, моля посещавайте рубриката “Условия за ползване” регулярно, тъй като всички промени влизат в сила от момента на тяхното публикуване на уебсайта friafire.eu