Информация
Височина 10.3см
Дължина 60см
Дълбочина 8см
Тегло 6кг
Капацитет на резервоара
Максимално време на работа
Максимално топлоотдаване 3kW
Дължина на пламъка 42cm
Регулация на пламъка да
Срок на доставка 4 седмици
Чертеж