Информация
Височина 8.2см
Дължина 120см
Дълбочина 16см
Тегло 19кг
Капацитет на резервоара
Максимално време на работа
Максимално топлоотдаване 6,9kW
Дължина на пламъка 95cm
Регулация на пламъка да
Срок на доставка 4 седмици
Чертеж