Информация
Височина 50см
Дължина 120см
Дълбочина 30см
Тегло 45кг
Капацитет на резервоара
Максимално време на работа
Максимално топлоотдаване 5kW/h
Регулация на пламъка да
Срок на доставка 4 седмици
Чертеж