Информация
Височина 50см
Дължина 100см
Дълбочина 30см
Тегло 12кг
Капацитет на резервоара
Максимално време на работа
Максимално топлоотдаване 2kW/h
Регулация на пламъка да
Срок на доставка 4 седмици
Чертеж