Информация
Височина 8.5см
Дължина 80см
Дълбочина 32см
Тегло 18кг
Капацитет на резервоара 1.2л
Максимално време на работа 2.5ч
Максимално топлоотдаване 3.5kW/h
Регулация на пламъка да
Срок на доставка 4 седмици
Чертеж