Информация
Височина 8.5см
Дължина 60см
Дълбочина 32см
Тегло 15кг
Капацитет на резервоара
Максимално време на работа 2.5ч
Максимално топлоотдаване 2.5kW/h
Регулация на пламъка да
Срок на доставка 4 седмици
Чертеж