Информация
Височина 8.5см
Дължина 150см
Дълбочина 32см
Тегло 40кг
Капацитет на резервоара
Максимално време на работа
Максимално топлоотдаване 7.0kW/h
Регулация на пламъка да
Срок на доставка 4 седмици
Чертеж