Информация
Височина 8.5см
Дължина 120см
Дълбочина 32см
Тегло 32кг
Капацитет на резервоара
Максимално време на работа
Максимално топлоотдаване 6.0kW/h
Регулация на пламъка да
Срок на доставка 4 седмици
Чертеж