Информация
Височина 8.5см
Дължина 100см
Дълбочина 32см
Тегло 26кг
Капацитет на резервоара
Максимално време на работа
Максимално топлоотдаване 5.0kW/h
Регулация на пламъка да
Срок на доставка 4 седмици
Чертеж