Информация
Височина 10.3см
Дължина 40см
Дълбочина 8см
Тегло 4кг
Капацитет на резервоара
Максимално време на работа
Максимално топлоотдаване 2kW
Дължина на пламъка 28cm
Регулация на пламъка да
Срок на доставка 4 седмици
Чертеж