Информация
Височина 7.5см
Дължина 80см
Дълбочина 20см
Капацитет на резервоара
Максимално време на работа 3.5ч
Максимално топлоотдаване 5.0kW/h
Регулация на пламъка да
Срок на доставка 4 седмици
Чертеж