Информация
Височина 7.5см
Дължина 60см
Дълбочина 16см
Капацитет на резервоара 1.2л
Максимално време на работа 2.5ч
Максимално топлоотдаване 3.5kW/h
Регулация на пламъка да
Срок на доставка 4 седмици
Чертеж