Информация
Височина 7.5см
Дължина 100см
Дълбочина 20см
Капацитет на резервоара
Максимално време на работа
Максимално топлоотдаване 6.0kW/h
Регулация на пламъка да
Срок на доставка 4 седмици
Чертеж